Centar za podršku korisnicima

Da bismo unaprijedili našu podršku korisnicima i bolje Vas uslužili, koristimo ovaj Centar za podršku.

Svakom Vašem zahtjevu za podršku dodeljen je jedinstveni broj kartice koji možete koristiti za praćenje napretka i odgovora na zahtjev.

Za vašu referencu obezbeđujemo kompletne arhive i istoriju svih vaših zahtjeva za podrškom.

Za podnošenje zahtjeva za podršku potrebna je validna email adresa.

Centar za podršku nije vezan sa bazom oglasnika, što znači da je potrebna zasebna registracija korisnika.