Najam velikog poslovnog prostora u Sesvetama, Sesvete, Poslovni prostor

7,000.00 €
 • 2568650 m²
Nekretnina za
Najam
Površina
8650 m²
Broj spratova
5
Sprat
5
Broj soba
25
Broj kupatila
6
Lift
Da
Teretni lift
Da
Ažurirano
Nov 01, 2023
Lokacija
Država
Hrvatska
Region
Grad Zagreb
Općina/Grad
Sesvete
Poštanski broj
10000
Proširi Mapu
Dozvole
Vlasnički list
Da
Dodatne informacije
Energetski razred
A
Parking
Broj parking mjesta
7
Opis
Opis
Iznajmljujemo atraktivan i vrhunski uređen poslovno-skladišni prostor! POSLOVNO 850m2-lokal, kancelarije, dva stana SKLADIŠNO-HALA 1.100m2(12m visine) + HALA 300m2 (6m visine)+ HALA 400m2(6 m visine) ENERGETSKI RAZRED A PARCELA 6.000m2 + mogućnost dokupa prostora Objekt je položen na parceli površine 6000m2, od čega je 3000 asfaltirano debljom podlogom asfalta koja dopušta kretanje šlepera (podloga tucanik 1 metar, 16 cm asfaltna debljina, izvodio Viadukt iz Zagreba), a na dnu parcele je veliki manipulativni prostor. U cijenu predmetnog skladišta uključeno je i posebno odvojeno skladište površine 300m2, na dnu parcele, koje također sada ima ugrađene regale veće nosivosti u tri etaže, znači kao površina klasičnog skladišta od 900m2. Objekt uključuje 850m2 UREDSKOG PROSTORA, od toga su 2 stana, s funkcionalno uređenim cafe barom u prizemlju s lijeve strane objekta, te polovicom prizemlja-desna strana, uređenom kao klasičan show-room (dakle pruža mnoge mogućnosti: lokala, izložbenog prostora i sl., a s obzirom da je ispred veliki prostor pogodan za vanjske terase i parking, moguć je multivalentan sadržaj. Na prvom katu su vrhunsko opremljeni kancelarijski prostori, uređeni posebno dizajniranim namještajem za samu lokaciju, dok su na drugom katu smještena dva uređena stambena prostora koji ujedno mogu biti i uredi. U produžetku se nalazi ukupno 1.450m2 kompletno opremljenih regalnih skladišta na 50% površine 5 etaža, a na drugih 50% 4etaže. U visoko regalnim skladištima, izvedena su još dva prostora na prvom i drugom katu kao uredski prostor, vezano uz buduću kontrolu proizvodnje ili distribucije, te kao prostori predviđeni za boravak zaposlenika. Hala funkcionira podijeljena u tri segmenta s posebnim manjim prostorijama za osoblje i to za zimsko i ljetno razdoblje čime se postiže ušteda grijanja. Znači, ukupna izgrađenost kancelarijskog i multivalentnog prostora (visoko regalno skladište +kancelarijski prostor, sanitarni čvor) po Elaboratu postojećeg stanja ukupna površina iznosi cca 2.500m2 BRP-a u jednoj etaži gledano. U slučaju pregradnje hala po visini dobiva se ekvivalentno više kvadrata poslovnog prostora. S obzirom na postavljeno heavy-duty regalno skladište skladišni kapacitet je kao kod podnog skladišta veličine cca 5000m2. Prostor je infrastrukturno kompletno opremljen i spreman za upotrebu. Svojom lokacijom i opremljenošću, te kvalitetom pogodan je za regionalno distributivno skladište, obzirom da je na 1 minutu udaljenosti petlja kojom se lokalna prometnica spaja s autoputom, a koji je brza poveznica na sve strane svijeta. U samom prostoru moguće je odvojenje prostora na manje jedinice jer postoje troja velika vrata s mogućnošću istovara šlepera. U skladišnom dijelu se također nalazi pripadajući sanitarni čvor i mala kancelarija. Kompletan objekt, kao i cijeli visokoregalni skladišni dio su pod alarmom. U skladišnom dijelu je kvaliteta podova i podloge, kao i moguća jačina struje pogodna za proizvodnju bilo kakvog tipa. Visoku kvalitetu izvedbe potvrđuje i Energetski razred A. Imovinsko pravno čist i uredan vlasnički list bez ikakvih opterećenja. Posebna je pogodnost da u vezi eventualne potrebe za širenjem objekta, moguće je povoljno kupiti istu takvu kvadraturu građevinskog zemljišta (parcele) s lijeve strane i to po povoljnim uvjetima s obzirom da ne treba financirati infrastrukturu, a time proširiti skladišno-proizvodnu djelatnost za više nego duplo. Za više informacija o ovoj nekretnini kontaktirajte našu agenticu: Tatjana Radoš Meštrić 092/3727742 ............................. We are renting an attractive and top-quality business-warehouse space! BUSINESS 850m2-local, offices, two apartments WAREHOUSE-HALL 1.100m2 (12m height) + HALL 300m2 (6m height) + HALL 400m2 (6 m height) ENERGY CLASS A PARCEL 6.000m2 + possibility of buying more space The property is situated on a 6,000m2 plot, of which 3,000m2 is covered with a thick asphalt base which allows truck movement (1-meter tucanik base, 16 cm asphalt thickness, performed by Viadukt from Zagreb), and at the bottom of the plot is a large handling area. The price of the warehouse includes a separate 300m2 warehouse at the bottom of the plot, which also has heavy-duty racks installed in three levels, i.e. as a surface of a classic 900m2 warehouse. The object includes 850m2 of OFFICE SPACE, of which there are two apartments, with a functional cafe bar on the ground floor on the left side of the object, and half of the ground floor – right side, designed as a classic showroom (i.e. offering many possibilities: local, exhibition space, etc., and with a large space in front suitable for outdoor terraces and parking, a multivalent content is possible. On the first floor are exquisitely equipped office spaces, furnished with specially designed furniture for the location, while on the second floor there are two furnished residential spaces which can also be used as offices. In the extension there is a total of 1,450m2 of fully equipped shelving warehouses on 50% of the surface in 5 levels, and on the other 50% in 4 levels. In the high-rack warehouses, two more spaces have been built on the first and second floors as office space, related to future production or distribution control, and as areas intended for the stay of employees. The hall is divided into three segments with separate small rooms for staff for winter and summer periods, thus achieving savings in heating. So, the total built-up area of ​​the office and multivalent space (high-rack warehouse + office space, sanitary node) according to the Elaborate of the existing state, the total surface area is approximately 2,500m2 BRP in one In the case of partitioning the hall by height, the equivalent number of office space square meters is obtained. With the set heavy-duty rack warehouse, the warehouse capacity is the same as with the floor warehouse of approx. 5000m2. The space is fully equipped with infrastructure and ready for use. Due to its location and equipment, and quality, it is suitable for regional distribution warehouse, considering that it is 1 minute away from the junction connecting the local road with the highway, which is a fast connection to all sides of the world. Within the space, it is possible to separate the space into smaller units, as there are three large doors with the possibility of unloading trucks. In the warehouse part there is also an associated sanitary node and a small office. The entire object, as well as the entire high-rack warehouse part, are under alarm. In the warehouse part, the quality of the floors and base, as well as the possible strength of the electricity, is suitable for the production of any type. The high quality of execution is also confirmed by the Energy Class A. The property is legally clean and tidy with no encumbrances. A special advantage is that in case of any need for expansion of the object, it is possible to purchase the same surface of building land (parcel) to the left at advantageous conditions, since there is no need to finance infrastructure, and thus expand the warehouse-production activity more than twice. For more information about this real estate, contact our agent: Tatjana Radoš Meštrić +38592/3727742 ............................................................ Wir vermieten ein attraktives und hochwertig eingerichtetes Geschäfts- und Lagerhaus! GESCHÄFTLICH 850 m2 Lokal, Büroräume, zwei Wohnungen LAGERHALLE 1.100 m2 (12 m Höhe) + Halle 300 m2 (6 m Höhe) + Halle 400 m2 (6 m Höhe) ENERGIERATING A GRUNDSTÜCK 6.000 m2 + Möglichkeit zum Kauf von Raum Das Gebäude befindet sich auf einem Grundstück von 6.000 m2, wovon 3.000 mit einem dickeren Asphaltbelag befestigt sind, der den Einsatz von Sattelzügen ermöglicht (Bodenbelag Tucanik 1 Meter, 16 cm Asphaltdicke, Ausführung Viadukt aus Zagreb), und am Grundstücksende befindet sich ein großer Umschlagplatz. Der Preis für das Lagerhaus beinhaltet auch ein separates Lagerhaus von 300 m2 am Grundstückende, das ebenfalls mit Regalen höherer Tragfähigkeit in drei Etagen ausgestattet ist, das heißt als Fläche eines klassischen Lagers von 900 m2. Das Gebäude umfasst 850 m2 BÜRORAUM, darunter zwei Wohnungen, auf der linken Seite des Gebäudes im Erdgeschoss funktionell eingerichteten Cafebar und auf der rechten Seite des Erdgeschosses als klassischer Showroom eingerichtet (bietet viele Möglichkeiten: Lokal, Ausstellungsraum usw., und da vor dem Gebäude ein großer Platz für Außenterrassen und Parkplätze ist, ist ein multifunktionaler Inhalt möglich). Im ersten Stock befinden sich hochwertig ausgestattete Büroräume, die speziell für diesen Standort mit speziell entworfenen Möbeln eingerichtet sind, während sich im zweiten Stock zwei eingerichtete Wohnräume befinden, die auch als Büros genutzt werden können. In der Verlängerung befindet sich insgesamt 1.450 m2 voll ausgestattetes Regallager auf 50% der Fläche in 5 Etagen, und auf den anderen 50% in 4 Etagen. In den hochregalen Lagerhallen wurden noch zwei Räume im ersten und zweiten Stock als Büroraum im Zusammenhang mit der zukünftigen Produktions- oder Distributionskontrolle sowie als Räume für den Aufenthalt der Mitarbeiter eingerichtet. Die Halle ist in drei Segmente unterteilt, mit separaten kleinen Räumen für den Winter- und Sommerbetrieb, um eine Energieersparnis beim Heizen zu erzielen. Das heißt, die Gesamtbebauung des Büro- und Multifunktionsraums (hochregal Lager + Büroraum, Sanitärraum) nach dem Elaborat des bestehenden Zustandes beträgt insgesamt ca. 2.500 m2 BGF in einer Etage betrachtet. Bei Unterteilung der Halle in der Höhe erhält man ein entsprechendes Plus an Bürofläche. Aufgrund des eingebauten Heavy-Duty-Regallagers beträgt die Lagerkapazität einem Bodenlager von ca. 5000 m2 entsprechend. Der Raum ist infrastrukturell voll ausgestattet und bereit zur Verwendung. Durch seine Lage und Ausstattung sowie die Qualität eignet er sich auch als regionales Distributionslager, da er nur eine Minute vom Kreisverkehr entfernt ist, der die lokale Straße mit der Autobahn verbindet, die eine schnelle Verbindung in alle Teile der Welt bietet. Der Raum kann in kleinere Einheiten unterteilt werden, da sich drei große Tore befinden, über die ein Sattelzug entladen werden kann. Im Lagerbereich befindet sich auch ein angeschlossener Sanitärraum und ein kleines Büro. Der gesamte Komplex sowie der gesamte hochregale Lagerbereich sind alarmgesichert. Der Bodenbelag und die Unterlage im Lagerbereich sowie die mögliche Stromstärke sind für die Produktion jeglicher Art geeignet. Die hohe Qualität der Ausführung wird auch durch den Energieeffizienzklassifizierung A bestätigt. Immobilienrechtlich sauber und ordentlicher Eigentümerliste ohne Belastungen. Ein besonderer Vorteil ist, dass bei möglichen Erweiterungsbedürfnissen günstig das gleiche Quadratmeter Bauland (Parzelle) auf der linken Seite erworben werden kann und keine Infrastruktur finanziert werden muss, sodass die Lager- und Fertigungsaktivitäten mehr als verdoppelt werden können. Für weitere Informationen über diese Immobilie kontaktieren Sie unsere Agentin: Tatjana Radoš Meštrić +38592/3727742 ID KOD AGENCIJE: ZG69326

Dodatne kontakt informacije
Broj oglasa
535862
Agencijska šifra
ZG69326
 • Pogledaj QR Code Pogledaj QR Code
  • Trenutna ocjena: 0
  • Ukupno glasova: 0
 • Snimi kao PDF Snimi kao PDF
 • Prijavi neispravan oglas Cancel my report
 • 61 Prikaza
Ime vašeg prijatelja *
Email adresa vašeg prijatelja *
Vaše ime
Vaša email adresa
Poruka
Potvrdi da nisi robot *
Trenutno nema komentara na oglas.
Molimo da se prijavite ukoliko ste već registrirani, ili da se registrirate ukoliko ste novi korisnik, kako bi ste mogli upisati komentar.
Zašto prijavljujete oglas
Učitavanje...
Are you sure you want to cancel your report?
The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.

Oglasi za usporedbu

  Još niste odabrali oglase za poređenje.
  Prijava
  Korisničko ime
  Lozinka
  Zaboravljena lozinka? Promijeni lozinku